Voor het lidmaatschap van De Treffers gelden onderstaande tarieven. Bedragen zijn per jaar tenzij anders vermeld:

Categorie Bedrag
Competitiespelend jeugdlid € 125,-
Recreatief jeugdlid € 75,-
Ping pong play jeugdlid € 50,-
Superstar jeugdlid € 33,- per half jaar*

*Het eerste halfjaar € 80,- (contributie plus eenmalige kosten shirt/batje/examenmateriaal ad € 47,-)

Betaling
Het is mogelijk om per jaar of per halfjaar te betalen. Hiervoor ontvangt u van de penningmeester een factuur. Betaling is mogelijk via automatische incasso (twee weken na factuurdatum) of door middel van overschrijving (binnen 30 dagen na factuurdatum). Voor betaling door middel van overschrijving wordt per factuur € 2,50 extra aan administratiekosten in rekening gebracht.