Voor het lidmaatschap van De Treffers gelden onderstaande tarieven. Bedragen zijn per jaar tenzij anders vermeld:

CategorieBedrag
Competitiespelend jeugdlid€ 134,-
Recreatief jeugdlid€ 80,-
 
Betaling
Het is mogelijk om per jaar of per halfjaar te betalen. Hiervoor ontvangt u van de penningmeester een factuur. Betaling is mogelijk via automatische incasso (twee weken na factuurdatum) of door middel van overschrijving (binnen 30 dagen na factuurdatum). Voor betaling door middel van overschrijving wordt per factuur € 2,50 extra aan administratiekosten in rekening gebracht.