Speciaal voor onze bezoekers hieronder een overzicht van de corona-maatregelen die bij De Treffers gelden.

Als eerste benoemen wij natuurlijk dat we verwachten dat je De Treffers niet bezoekt wanneer je corona-gerelateerde klachten hebt, conform de richtlijnen van het RIVM.

Registratie:
In de hal bij binnenkomst hebben wij een presentielijst liggen waarop je naam ingevuld moet worden. Deze lijst zijn wij verplicht 4 weken te bewaren. Daarna wordt deze vernietigd. We vragen niet om telefoonnummers. Tegenstanders kunnen we, indien nodig, benaderen via de wedstrijdsecretaris van de betreffende vereniging.

Op het tafeltje met de presentielijst staat ook een fles desinfectiemiddel. Gebruik dit bij binnenkomst en wanneer je dat tussendoor wenst te doen.

Kleedkamer/douches:
Kleedkamers en douches mogen gewoon gebruikt worden. In de kleedkamers is voldoende ruimte om afstand te kunnen bewaren. Douchen mag met niet meer dan 2 personen tegelijk. De douches die niet gebruikt mogen worden, zijn gemarkeerd met tape.

Kantine:
In de kantine is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Indien nodig kunnen we in de opleidingsruimte ook nog een paar mensen kwijt. Hoe dit tijdens de competitie zal lopen, is nu nog moeilijk in te schatten. Op de dagen zelf zal dit gaan blijken.

Speelzaal:
Wij hebben het looppad verbreed, zodat je elkaar op afstand kunt passeren. Verder hebben we 6 centercourts gecreëerd om zoveel mogelijk gescheiden te kunnen blijven van andere tafels.

Er zijn een aantal zitplekken in de zaal, bedoeld voor spelers die op dat moment niet in actie komen. Toeschouwers kunnen we in principe niet kwijt in de zaal, tenzij er door een beperkt aantal wedstrijden ruimte over is. In alle gevallen heeft een speler voorrang op een zitplek boven een toeschouwer.

Wisselen tussen de games:
Er is vanuit de bond besloten dat het wisselen van kant tussen de games niet verplicht is, zolang de coronasituatie geldt. Wij verzoeken jullie om dit voor de wedstrijd(en) met jullie tegenstanders te bespreken, zodat er tussen de games hierover geen onenigheid ontstaat.

Telbord:
We zullen de telborden tussen de wedstrijden niet schoonmaken, dit is niet te doen. Mocht je het telbord niet aan willen raken, tel dan hardop zonder het telbord te gebruiken. Stem ook dit weer af met je tegenstanders.

Ballen:
Ook hier geldt dat we geen extra acties zullen ondernemen om tussendoor de ballen schoon te maken. Je kan er zelf voor kiezen om na een wedstrijd een nieuwe bal te pakken uit de bak die bij binnenkomst rechts in de zaal staat. Deze bak is gemarkeerd, zodat duidelijk is dat deze bak tijdens de competitie gebruikt mag worden (een losse bak voor jeugd en voor senioren).
Gebruikte ballen mogen worden opgeborgen in de bak waarop de markering gebruikte ballen staat vermeld.
Je mag natuurlijk ook de hele middag/avond met dezelfde bal spelen; het RIVM schrijft dit over verspreiding via oppervlakten: “Ook lijkt de kans klein dat het nieuwe coronavirus zich verspreidt via pakketjes of oppervlakten. In het laboratorium is weliswaar aangetoond dat dit kan, maar dat was bij ideale omstandigheden die zelden zullen voorkomen. Het belangrijkste blijft: houd de kans zo klein mogelijk en was regelmatig je handen.”

Anderhalve meter:
Tijdens het sporten hoeft de anderhalve meter niet gehandhaafd te worden. Buiten het speelveld geldt de regel wel.

We vragen jullie om je zoveel mogelijk aan de maatregelen te houden en ieders voorzichtigheid daarin te respecteren en verder je gezonde verstand te gebruiken.

Indien iemand weigert om zich aan de richtlijnen te houden, behouden we ons het recht voor om deze persoon de toegang tot het gebouw te ontzeggen.

Als laatste natuurlijk veel plezier tijdens de wedstrijden.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

89 − 79 =